Tipuri principale de acţiuni

O acţiune este o mică parte dintr-o societate comercială egală în valoare cu o fracţiune din capitalul social al firmei.

Sunt patru tipuri principale de acţiuni:
Acţiunile ordinare sunt acţiuni standard care nu oferă drepturi sau restricţii speciale. Au potenţialul de a oferi cele mai ridicate câştiguri, dar totodată şi cele mai ridicate riscuri. Acţionarii ordinari vor fi ultimii remuneraţi în cazul în care firma intră în faliment.
Acţiunile preferenţiale sunt purtătoare, în mod uzual, de drepturi care conferă deţinătorului un tratament preferenţial când dividendele anuale sunt distribuite acţionarilor. Acţiunile din această categorie au o valoare fixă, şi, dacă afacerea este lichidată, acţionarii vor primi valoarea nominală a acţiunilor (preţul la care au fost emise) înaintea acţionarilor ordinari.
Acţiunile preferenţiale cumulative dau deţinătorilor dreptul ca, dacă dividendul nu poate fi plătit într-un an, va fi plătit într-unul din anii următori. Dividendele acţiunilor preferenţiale cumulative trebuie plătite, indiferent de nivelul de profitabilitate al afacerii.
Acţiunile răscumpărabile sunt însoţite de un acord că firma poate să le răscumpere la o dată viitoare – fixă sau la latitudinea firmei. O firmă nu poate însă emite numai acţiuni răscumpărabile.
sursa articol:http://www.dolceta.eu

Share/Bookmark

Niciun comentariu: